Är du en man med "pondus"?


Myten lever att männen kan vara överviktiga och att det bara är charmigt och ger pondus!

Övervikt o fetma är dock minst lika farligt för män som kvinnor, men bara 20% av de som opereras är män.

Visste du att fetma ökar risken för alla dessa sjukdomar: diabetes typ 2, sömnapné, högt blodtryck, höga blodfetter, leverförfettning, hjärtinfarkt, stroke, artros, psoriasis och sämre sexuell hälsa.

Viktoperation minskar i genomsnitt vikten med 30-35% och midjemåttet minskar med ca 20 cm.

För den som opereras minskar risken att dö i förtid med 30-40% och risken att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt minskar lika mycket.

Mer än 50% av de som har diabetes typ 2 får bestående normalt blodsocker utan läkemedel. Om du behandlas tidigt i sjukdomsförloppet är statistiken ännu bättre.


Riktlinjer för BMI


BMI under 18,5 kg - underviktig

BMI mellan 18,5 - 24,9 . normalviktig

BMI 25 - 29,9 - överviktig

BMI 30 - 40 - fetma

BMI 40 - mer - sjuklig fetma