Det är oss du möter

Torsten Olbers är professor och överläkare i kirurgi med inriktning på titthålskirurgi samt obesitas/metabol kirurgi i synnerhet. 

Sedan 1999 har han varit inriktad på att utveckla kirurgiska metoder för behandling av övervikt och metabol sjukdom (som till exempel diabetes typ 2) samt att bedriva forskning och utbildning. 

Han har opererat flera tusen patienter och är nationellt och internationellt en ofta anlitad föreläsare och gästoperatör.

Ett stort välkommen Anna!

Anna Roman leg sjuksköterska sedan 2004 och kommer att arbeta som mottagningens koordinator. Hon är nygammal inom verksamheten och har mångårig erfarenhet inom allmänkirurgiska patienter samt obesitasopererade.

Malin är legitimerad dietist och har en akademisk examen i psykologi. 

Hon har  gedigen kunskap om näringslära men det viktigaste är att hon vet vad som funkar för den som är överviktsopererad vilket gör henne till en stor tillgång i vårt omfattande uppföljningsprogram.

Allmänna råd om kost och motion har ni som patienter som regel fått i överflöd. Det viktigaste är att få råd som är anpassade till dig som överviktsopererad och vad som funkar för dig.


Utveckling är en av ledstjärnorna i det dagliga arbetet - vi följer ständigt nya forskningsrön

Per Mark är legitimerad psykolog och har utbildning inom olika psykoterapeutiska metoder, som exempelvis KBT och PDT.  

Per har även erfarenhet av arbete inom specialistpsykiatrin och är numer också en viktig del av teamet på Metabolt Center.


                                                                                  Bodil Gessler är legitimerad läkare med ett särskilt intresse för metabola sjukdomar. Hon har arbetat som läkare både på akutmottagning och i primärvården under flera år. 

På Metabolt center bidrar Bodil med kunskaper om hur vi kan hjälpa dig att optimera hälsan både innan och efter en operation. Det viktigaste hos oss är att sätta dig i centrum och anpassa t.ex. medicinering utifrån dina behov och förutsättningar

Ville Wallenius är docent och överläkare i kirurgi med inriktning på övre gastro och obesitas/metabol-kirurgi i synnerhet. Han arbetar sedan 2011 med kirurgi och metabolt sjukdom samt bedriver forskning och undervisning med inriktning mot överviktskirurgi och dess verkningsmekanismer och komplikationer. Han har opererat flera hundra patienter, nationellt och internationellt känd inom fältet

Lena Olbers är verksamhetschef på Metabolt Center och teamets koordinator/sjuksköterska. Hon har ett förflutet som bitr. verksamhetschef på Aleris Röntgen och som CT-applikatör på GE Healthcare.

Lena är legitimerad sjuksköterska och har flera års erfarenhet av att arbeta som röntgensjuksköterska och ledare.Yao Xiao är leg läkare och gör sin specialisttjänstgöring inom kirurgi i Varberg. Yao är med och assisterar kirurg på sal och hanterar ofta recept till patienterna.

Johanna Olander är legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av samtal där fokus inte sällan får en existentiell karaktär. Särskilt intresse finns för vad förändringar, av alla slag, gör med oss och vårt mående såväl för kropp och själ. Johanna är van att arbeta med frågor kring identitet, sorg och förluster, depression/nedstämdhet, ångest, stress- och utmattningsproblematik. I sin verktygslåda finns teorier och metoder från den psykodynamiska skolan men även från KBT.


Kajsa Järvholm är leg. psykolog och arbetar sedan många med unga med obesitas och har följt många ungdomar som genomgått obesitaskirurgi.

Utöver det direkta patientarbetet har Kajsa forskat om psykisk hälsa hos unga som genomgår obesitaskirurgi och publicerat flera artiklar inom området. Kajsa har arbetat fram riktlinjer kring bedömning av och stöd till unga som genomgår obesitaskirurgi med målet att unga ska kunna tillgodogöra sig behandlingen så bra som möjligt. 


Kompetens, omtanke och trygghet är våra ledord

Kompetens

Vi som arbetar på Metabolt Center har stor samlad erfarenhet, kunskap och kompetens när det gäller överviktskirurgi. Uppbyggt under decennier av hårt arbete samt en genuin vilja att hjälpa. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla vår verksamhet bl a genom deltagande i utbildningar, kurser och deltar i kvalitetsregister. 

Vi gör också ständiga förbättringar i verksamheten och alltid med patienten i centrum. Det är ett stort beslut att genomgå en överviktsoperation, ofta livsavgörande. Hos oss är du i kompetenta, erfarna och trygga händer. Vi lägger stor vikt vid ett personligt och professionellt bemötande, 

Omtanke och trygghet

Hos oss får du ett personligt och professionellt omhändertagande.

Du är i trygga händer då vi har två decenniers erfarenhet av att genomföra och följa upp efter överviktsoperationer. Vi vet vad som krävs för att ge dig en så positiv upplevelse som möjligt!

Teamet består av sjuksköterskor, dietist, läkare psykoterapeut och psykolog. Tillsammans besitter vi mycket stor samlad kompetens och kunskap om vikt, övervikt, metabol sjukdom och överviktskirurgi.

Utveckling är en av ledstjärnorna i vårt dagliga arbete!

Operationen är bara det första steget, vi tar dig hela vägen!
Vill du bli kontaktad av någon i teamet?


Fyll i kontaktformuläret nedan så hör vi oss så snart vi kan. 

Webbdesign: Metabolt Center