Övervikt

 

Svår övervikt utgör en allvarlig hälsorisk, då det ofta leder till följdsjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, sömnapné, depression, ledvärk med mera.

I takt med att BMI-värdet stiger, ökar även risken att utveckla följdsjukdomar. Vid riktigt högt BMI kan de medicinska problemen till och med vara livshotande.

Även den känslomässiga och sociala funktion kan försämras, då det tyvärr är vanligt att överviktiga personer möter fördomar och diskriminering.BMI = Body Mass Index


Att räkna ut sitt BMI innebär att kontrollera förhållandet mellan längd och vikt.

Börja med att väga och mäta dig. Multiplicera längden gånger 2 och dividera sedan vikten med detta.

Exempel: 

1,70 x 1,70 / 70 kg = BMI 24,2


Riktlinjer för BMI


BMI under 18,5 kg - underviktig

BMI mellan 18,5 - 24,9 . normalviktig

BMI 25 - 29,9 - överviktig

BMI 30 - 40 - fetma

BMI 40 - mer - sjuklig fetma


Räkna ut ditt eget BMI


Webbdesign: Metabolt Center