Snabbfakta

  • Individuell bedömning och konsultation
  • Operation Gastric By-pass eller Gastric Sleeve

  • Sjukskrivning ca 2-4 veckor efter operation

  • Vi erbjuder olika paket och priser från 79 000 inkl uppföljningar med dietist och sköterska

  • Vi samarbetar med Medical Finance som kan erbjuda förmånligt lån 

  • Du erbjuds fysisk aktivitet på recept (FAR).

  • Vid behov finns tillgång till orienterande samtal inför operation hos psykolog Per Mark

  • Erbjuder samtalsgrupp med Johanna Olander

  • Informationsmaterial: Ett lättare liv