Snabbfakta

  • Individuell bedömning
  • 89 000 kr vilket inkluderar kirurgisk garanti i 2 år

  • Operation Gastric By-pass eller Gastric Sleeve

  • Sjukskrivning ca 2-4 veckor efter operation

  • Unik 2-årsuppföljning med personliga möte med sköterska, dietist och kirurg, inklusive blodprovstagningar.

  • Re-operation för problem som direkt kan relateras till operationen.

  • Du erbjuds fysisk aktivitet på recept (FAR).

  • Vid behov finns tillgång till orienterande samtal hos psykolog Per Mark

  • Informationsmaterial: Ett lättare liv

  • Nu kan du köpa till årliga besök (efter 2 år) hos oss