Snabbfakta

  • Individuell bedömning
  • 89 000 kr

  • Operation Gastric By-pass eller Gastric Sleeve

  • Sjukskrivning ca 2-4 veckor efter operation

  • Uppföljning med personliga möte med sköterska, dietist och kirurg. inklusive blodprovstagningar, under två år efter operationen.

  • Reoperation för problem som direkt kan relateras till operationen.

  • Du erbjuds fysisk aktivitet på recept (FAR).

  • Vid behov finns tillgång till orienterande samtal hos psykolog Per Mark

  • Informationsmaterial: Ett lättare liv