Snabbfakta

 • Individuell bedömning
 • 89 000 kr vilket inkluderar kirurgisk garanti i 2 år

 • Vi samarbetar med Medical Finance som kan erbjuda förmånligt lån

 • Operation Gastric By-pass eller Gastric Sleeve

 • Sjukskrivning ca 2-4 veckor efter operation

 • Unik 2-årsuppföljning med personliga möte med sköterska, dietist och kirurg, inklusive blodprovstagningar.

 • Re-operation för problem som direkt kan relateras till operationen.

 • Du erbjuds fysisk aktivitet på recept (FAR).

 • Vid behov finns tillgång till orienterande samtal hos psykolog Per Mark

 • Informationsmaterial: Ett lättare liv

 • Nu kan du köpa till årliga besök (efter 2 år) hos oss