Viktoperation med 

uppföljning och kirurgisk garanti i 2 år


Metabolt Center vid Carlanderska sjukhuset i Göteborg
erbjuder överviktskirurgi med de mest beprövade metoderna;


 Omsorg


Hos oss får du ett personligt och professionellt omhändertagande. 

Du är i trygga händer då vi har två decenniers erfarenhet av att genomföra och följa upp efter överviktsoperationer. Vi vet vad som krävs för att ge dig en så positiv upplevelse som möjligt!

Teamet består av sjuksköterskor, dietist, läkare och psykolog. Tillsammans besitter vi mycket stor samlad kompetens och kunskap om vikt, övervikt, metabol sjukdom och överviktskirurgi. 

Operationen är bara det första steget, vi tar dig hela vägen! 


Kompetens


Det är ett stort beslut att genomgå en överviktsoperation, ofta livsavgörande. Hos oss är du i kompetenta, erfarna och trygga händer. Vi lägger stor vikt vid ett personligt och professionellt bemötande, Vår kirurg Torsten Olbers är internationellt känd för sin stora kliniska erfarenhet och sin vetenskapliga produktion. Han är en av "upphovsmännen" bakom operationsmetoden Gastric bypass med titthålskirurgi som varit standardmetoden i Skandinavien under lång tid.


Vårt omhändertagande bygger på teamets stora kliniska erfarenhet, kunskap och kompetens som ständigt utvecklas på basen av nya forskningsresultat. Under två år efter operationen tar vi hand om dig oavsett om du får en enkel resa eller om det skulle uppstå komplikationer som behöver utredning och behandling.

Kommande informationsmöte

Ons den 26/2 kl 18-20

på Carlanderska i Restaurangen. 

Adress: Carlandersparken 1, Göteborg


Många vittnar om att informationsmötet varit avgörande för att komma fram till operationsbeslut. Där får du bland annat grundläggande (för många ny) kunskap om övervikt, stigmatisering kring fetma, överviktsrelaterade sjukdomar, det kirurgiska ingreppet och en realistisk bild av vad en operation innebär

På informationsmötet träffar du också andra i samma situation och får dessutom möjlighet att ställa frågor till patient som genomgått operation. 

Det är en med andra ord ett unikt tillfälle för dig som funderar på att göra en överviktsoperation, oavsett om du kommit långt i tanken eller just börjat fundera.


Boka in dig redan idag!


Telefon:  031-81 81 65

E-post: mottagning@metaboltcenter.se


Varmt välkommen!

Görel, Lena, Malin, Torsten


Webbdesign: Metabolt Center i samarbete med PR Text&Bild