Vi vill hjälpa dig till ett lättare liv!


Metabolt Center vid Carlanderska

Gastric Bypass och Gastric SleeveKommande informationsmöte

Inga planerade informationsmöte i nuläget 

pga Covid-19


Vi kommer att lägga ut en film inom kort med allt som ett informationsmöte innehåller


Många vittnar om att informationsmötet varit avgörande för att komma fram till operationsbeslut. Där får du bland annat grundläggande (för många ny) kunskap om övervikt, stigmatisering kring fetma, överviktsrelaterade sjukdomar, det kirurgiska ingreppet och en realistisk bild av vad en operation innebär

På informationsmötet träffar du också andra i samma situation och får dessutom möjlighet att ställa frågor till patient som genomgått operation. 

Det är en med andra ord ett unikt tillfälle för dig som funderar på att göra en överviktsoperation, oavsett om du kommit långt i tanken eller just börjat fundera.


Boka in dig redan idag!


Telefon:  031-81 81 65

E-post: mottagning@metaboltcenter.se


Varmt välkommen!

Malin, Lena, Torsten, Ville, Bodil, Len och Johanna


Följ oss gärna på Facebook och Instagram


Webbdesign: Metabolt Center