Skip to main content
GDPR – General Data Protection Regulation

Integritetspolicy – GDPR – Metabolt Center/GB Obesitas Skåne

Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation – ny EU-förordning för dataskyddsäkerhet). Den trädde i kraft 25 maj 2018 och ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Med denna policy vill vi informera dig om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt integritetsskydd. Du får veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig, när vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, hur länge vi sparar personuppgifter, till vem vi lämnar ut personuppgifter, hur vi skyddar personuppgifter och om dina rättigheter.

Vi är dedikerade till att skydda din integritet. Vi kommer att hålla din personliga information säker och kommer aldrig att sälja till tredje part. Vi kommer att vara tydliga med dig om varför vi samlar in din personliga information och hur vi använder den.

GB Obesitas Skåne AB samlar in personlig information om dig när du använder våra tjänster. Några av dessa uppgifter ger du oss direkt när du till exempel kontaktar oss via vår hemsida eller mailar oss. GB Obesitas Skåne AB använder den information vi samlar in för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Övrig information är indirekt samlad, till exempel kommentarer på vår Facebook-sida. Vänligen se nedan för exempel på de data vi samlar in från dig:

gbobesitas.com
Namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer/födelsedata, längd, vikt, BMI, hälsouppgifter

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Information vi får från sociala medier

Information som publiceras offentligt på sociala medier samlar vi ibland in och detta är en viktig informationskälla för oss för att bättre förstå vår kundbas. Vi gör det på ett sätt som i de flesta fall inte identifierar enskilda kunder. Som ett exempel tittar vi på vilka grupper av kunder som är mer angelägna att prata med oss ​​via sociala medier eller använder sociala medier för att prata om våra tjänster. Om vi ​​tänker använda information från sociala medier som exempelvis Instagram, kommer vi alltid att kontakta dig för din tillåtelse först. Om du har en fråga eller lämnar in ett klagomål genom våra sociala medier, kommer vi naturligtvis ha ett register över ditt användarnamn. Det här används bara används för att kunna korrespondera med dig och lösa problemet du har.

Hur och varför använder vi din personliga information?

Vi använder din personliga information för en rad olika ändamål. GB Obesitas Skåne AB använder information vi samlar in för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig och ge dig den service du förväntar dig. Vi kan använda denna information till:

– Behandla dina finansiella transaktioner.
– Skicka bokningsbekräftelser.
– Svara på kundserviceförfrågningar.
– Skicka din begärda produkt- eller serviceinformation.
– Håll dig informerad om GB Obesitas Skåne ABs specialerbjudanden och tjänster.

Du kommer att bli ombedd att bekräfta att du accepterar att ge dina personuppgifter och att du ger tillstånd till GB Obesitas Skåne AB att använda dina personuppgifter. Om några av dina uppgifter har ändrats sedan den tid du som du gav ditt samtycke kan du uppdatera och ändra dina uppgifter när som helst.

Du har rätt att återkalla ditt godkännande/samtycke när som helst om du inte längre vill delta.

Det finns ett en rad juridiska och regulatoriska krav vi som företag behöver att följa, och några av dessa kan påverka hur vi behandlar dina personuppgifter, eller under hur lång tid vi är skyldiga att behålla den.

Du har rätt att be om att vi ändrar din data, och du kan be om att dina uppgifter ska tas bort. Om vi saknar laglig grund att behålla dem så tar vi bort dem omgående.

GB Obesitas Skåne AB kan vara juridiskt skyldig att erhålla och dela dina personuppgifter. Om möjligt så kommer vi att meddela dig när vi behandlar dina uppgifter på grund av en juridisk skyldighet, men det kanske inte alltid är möjligt. För att förebygga kriminella aktiviteter eller hjälpa till att upptäcka kriminella aktiviteter kan vi dela information med t.ex. Polisen. Detta är utförs då på ett säkert sätt. Det kan hända att du inte blir underrättad om detta.

Vi använder dina personuppgifter för att leverera våra tjänster, och ge dig den bästa möjliga kundservice. Så länge du använder våra produkter och tjänster kan du inte välja bort att ta bort dessa personuppgifter. Vi har en laglig skyldighet att se till att de personuppgifter vi har är korrekta och aktuella.

Vi uppdaterar periodiskt våra register mot kommersiellt eller offentligt tillgängliga källor för att uppdatera adresser där kunder t. ex. har flyttat. Du kan välja bort denna process, men det kan vara lagliga och lagstadgade krav som kräver att vi håller informationen uppdaterad om du använder våra produkter/tjänster.

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. 

Vi analyserar den information vi har om våra kunder för att hjälpa oss att förstå vem våra kunder är, hur de använder våra produkter och tjänster, och hur människor ​​samarbetar med oss. Vi gör inte det på så sätt att enskilda kunder kan identifieras. Du har rätt att protestera mot det sätt som vi använder dina uppgifter om du anser att vi inte har rätt att göra det.

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier, spridning av skadlig kod, virusattacker m.m. Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning.

EES består av alla EU-länder och Island, Liechtenstein och Norge. Personuppgifter kan överföras, bearbetas och lagras inom dessa länder på ett tryggt och säkert sätt eftersom de erbjuder en adekvat skyddsnivå av personaluppgifter i jämförelse med Sverige. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Hjälp oss att hjälpa dig genom att låta oss veta om dina kontaktuppgifter ändras, eller om du ser något fel i den information vi har om dig.

Du har rätt att få en kopia av all information GB Obesitas Skåne AB har om dig, inkluderande personuppgifter, korrespondens m.m. inom en 30 dagars tidsfrist och det är kostnadsfritt.

När du slutar vara en kund kommer vi behålla dina uppgifter i enligt vad som är angivet i vår integritetspolicy och vad lagföreskrifter kräver avseende sjukvård. Du kan begära att GB Obesitas Skåne AB raderar dina personuppgifter. Detta är inte en automatisk rätt, vad GB Obesitas Skåne AB kan radera beror på vilken typ av data som vi har om dig.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan, till exempel genom att komma ihåg tidigare val du gjort.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång.

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den, vilket i sin tur hjälper oss att skapa bättre kampanjer.

Du kan förhindra att cookies placeras i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock påverka funktionaliteten hos sidorna du besöker. Cookies på vår sida är inte nödvändiga, men kan förbättra din upplevelse.

Personuppgiftsansvarig GB Obesitas Skåne AB

GB Obesitas Skåne AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas på gbobesitas.com. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

GB Obesitas Skåne AB
Personuppgiftsansvarig
Karlsfältsvägen 489-5
26365 Viken, Sverige
Email info@gbobesitas.com

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

GB Obesitas Skåne AB
Dataskyddsombudet

Wieslanderska Huset
Lilla Varvsgatan 11
Malmö, Sverige
info@gbobesitas.com

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer